Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách bảo mật này xác định các nguyên tắc cơ bản, điều kiện, mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân, các chức năng của trang web brigitadaisy.com khi xử lý dữ liệu cá nhân, quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân, cũng như các yêu cầu được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân.


Bằng cách sử dụng Vaytienapps, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ này. Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng rời khỏi trang web.


Brigitadaisy hông phải là công ty cho vay. Brigitadaisy cho phép truy cập giới hạn theo phương thức “dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu” vào các phần mềm so sánh để đơn giản hóa quá trình tìm kiếm công ty cho vay được cấp phép. Chức năng của dịch vụ là một trung gian giữa khách hàng muốn vay tiền và một tổ chức tài chính được cấp phép. Bản thân dự án Brigitadaisy không phải là một tổ chức tài chính, ngân hàng hay bên cho vay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận cho vay nào được ký kết hay cho điều khoản của các thỏa thuận này. Các tính toán đều chỉ là ước tính. Quý vị sẽ có thể xem điều kiện cuối cùng trên website của tổ chức tín dụng tương ứng. Để hoàn tất một đơn vay tiền, quý vị sẽ cần đọc hết các điều khoản dịch vụ và hoàn tất một hồ sơ. Trang web này dành cho những người trên 18 tuổi và không dành cho trẻ em.


Thời hạn cho vay (thời hạn trả nợ tối thiểu và tối đa) từ 64 ngày đến 950 ngày, lãi suất (Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) từ 0,1% đến 35%. Việc trả nợ tín dụng trễ hạn có thể phát sinh thêm phí.


Ví dụ về tính toán khoản vay (ví dụ đại diện về tổng chi phí của khoản vay).


Ví dụ về tính toán khoản vay


Khoản vay trị giá 3000000 VND được phát hành trong 90 ngày với lãi suất 20% năm. Số tiền phải trả hàng tháng sẽ là 1033516,98 VND, tiền lãi của khoản vay là 100550,95 VND. Tổng chi phí của khoản vay sẽ là 3100550,95 VND.


Trang web này không thu thập dữ liệu thanh toán và không cung cấp các dịch vụ liên quan đến thanh toán trực tuyến. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào, bạn nên đọc kỹ các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các dịch vụ này. Dịch vụ này là một tổng hợp các công cụ tài chính và không yêu cầu giấy phép để tiến hành các hoạt động tài chính. Brigitadaisy sử dụng cookie để cung cấp các dịch vụ đến quý vị. Quý vị có thể cấu hình việc lưu trữ cookie và cài đặt truy cập trong cài đặt trình duyệt của mình.


Liên kết đến các trang web khác


Cho vay tiền nhanh online chứa các liên kết đến các tài nguyên của bên thứ ba không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết từ tài nguyên của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến tài nguyên đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc Chính sách Bảo mật của từng tài nguyên mà bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, thực tiễn bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba.


Phân tích

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, cũng như các tài nguyên của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để xác định người dùng.


Liên lạc


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc mong muốn nào liên quan đến việc làm việc với Brigitadaisy, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]